Reklamacje

  1. Prawo do złożenia reklamacji masz w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  2. Reklamację zgłaszasz pisemnie na adres e-mail podany na niniejszej stronie (kontakt).
  3. Reklamacja musi zawierać: opis wady i okoliczności jej wystąpienia, zdjęcia wadliwej rzeczy i paragonu oraz Twoje dane i roszczenia z tytułu wnoszonej reklamacji.
  4. Na rozpatrzenie Twojej reklamacji mam 14 dni od jej złożenia. Jeśli nie zrobię tego w tym czasie, sprawa automatycznie zostaje rozpatrzona na Twoją korzyść.
  5. W przypadku uznania reklamacji możesz:
  1. Zwrócić wadliwy przedmiot i oczekiwać na zwrot środków razem z kosztami przesyłki.
  2. Wymienić przedmiot na inny w tej samej cenie; nie ponosisz już wtedy kosztów wysyłki.